Ap Antur Cyw

Croeso i Ap Antur Cyw, lle i blant ddysgu, chwarae a chael hwyl.

*Nawr ar gael gydag opsiynau iaith Cernyweg a Llydaweg*

Ap Cyw Tiwb

Gwyliwch holl raglenni gwasnaeth plant bach S4C Cyw mewn awyrgylch saff a lliwgar.

Mae’r ap wedi ei ddylunio yn arbennig ar gyfer plant bach felly gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y profiad yn hawdd i fysedd bychain ei ddefnyddio ac y bydd y cynnwys yn addas i blant 0-6 oed.

Mae’r ap am ddim, heb hysbysebion a does dim angen mewngofnodi.

Ap Byd Cyw

Mae Ap Byd Cyw yn gyfle i arwain eich plentyn trwy fyd llawn hwyl a lliw wrth gyd chwarae a darganfod gyda’ch gilydd.

Mae’r ap yn cynnwys gemau, cerddoriaeth a chymeriadau byd Cyw i gadw cwmni i’ch plentyn a’u tywys ar antur. Gall eich plentyn hefyd wrando ar stori fin nos o fewn yr ap.