Ydych chi’n caru canu?

Mae plant bach yn caru canu a chyd-ganu gyda theulu a ffrindiau. Mae’r caneuon yma’n cynnig cyfle i wylio a chanu caneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes wrth ddysgu am anifeiliaid, ystumiau, cyfri a’r tywydd. Ac i’r rhai sydd angen ‘amser tawel’, mae ‘na hwiangerddi i’w helpu cysgu hefyd!

Os hoffech wybod mwy am adnoddau storiol a chanu i blant bach, ewch i  www.meithrin.cymru a www.booktrust.org.uk

 

Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru yn ôl ar gyfer 2021!

Dewch i ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru: 8fed-14eg Chwefror 2021 – mae’r manylion i gyd ar wefan Booktrust Cymru fan hyn www.booktrust.org.uk/cy-gb/thebigwelshrhymetime

Cyfres newydd – Caru Canu a Stori

Mae gan Cari fag binc sy’n mynd gyda hi i bobman. Ond beth sy’n arbennig am hon, meddai chi? Mae hon yn fag unigryw iawn, mae’n fag hud sy’n goleuo ac yn tincial yn hyfryd pan mae ganddi stori i’w rannu, ac mae pob stori’n arwain at gân.

Felly os ydych chi’n mwynhau clywed straeon newydd sbon a chaneuon cyfarwydd, ymunwch gyda Cadi a’i bag pinc am antur storïol i fyd Caru Canu a Stori.

Mae’r gyfres yn gweu straeon ysgafn, hwyliog o gylch rhai o’n caneuon meithrin mwya poblogaidd gan roi cyfle i ni adnabod rhai o’r cymeriadau tu ôl i’r caneuon, fel y bonheddwr, y pry llwyd, y ci a’r gaseg yn ‘Bonheddwr mawr o’r Bala’.

Drwy greu perthynas rhwng y plant sy’n gwylio a’r caneuon eu hunain, daw’r hwiangerddi’n fyw yn nychymyg ein gwylwyr ifanc.

 

Dewch i wylio a gwrando ar y caneuon

 

 

Caneuon carioci Caru Canu i’w lawrlwytho

Caru Canu – Llwynog Coch Sy’n Cysgu

Caru Canu – Dymunwn Nadolig Llawen

Caru Canu – Ji Geffyl Bach

Caru Canu Aderyn Melyn

Caru Canu – Bwgan Brain

Caru Canu – Dacw’r Trên yn Barod

Caru Canu – Dau Gi Bach

Caru Canu – Fuoch Chi Erioed yn Morio?

Caru Canu – Hicori Dicori Doc

Caru Canu – Mi Welais Jac y Do

Caru Canu – Hen Iâr Fach Bert

Caru Canu – Mistar Crocodeil ydw I

Caru Canu – Pen Ysgwyddau Coesau Traed

Caru Canu – Pum Hwyaden

Caru Canu – Missys Wishi Washi

Caru Canu – Mi Welais Long yn Hwylio

Caru Canu – Bili Broga

Caru Canu – Deryn y Bwn

Caru Canu -Ting-a-Ling-a-Ling

Caru Canu – Cysga Di Fy Mhlentyn Tlws

Tŷ Bach Twt (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Tŷ Bach Twt

 

Tri Broga Boliog – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Tri Broga Boliog

 

Pwy sy’n Dŵad? – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Pwy sy’n Dŵad

 

Un a Dwy a Thair – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Un a Dwy a Thair

 

Adeiladu Tŷ Bach – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Adeiladu Tŷ Bach

 

Bonheddwr Mawr o’r Bala – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Bonheddwr Mawr o’r Bala

 

Bwrw Glaw yn Sobor Iawn – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Bwrw Glaw Yn Sobor Iawn

 

I Mewn i’r Arch â Nhw – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau I Mewn i’r Arch â Nhw

 

Mynd Drot Drot – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Mynd Drot Drot

 

Nôl a Mlaen – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Nôl a Mlaen

 

Oes Gafr Eto? – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Oes Gafr Eto?

 

Pe Cawn i Fod – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Pe Cawn i Fod

 

Pori mae yr Asyn – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Pori mae yr Asyn

 

Pum Crocodeil – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Pum Crocodeil

 

Clap Clap, Un, Dau, Tri – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Clap Clap, Un, Dau, Tri

 

Heno Heno – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Heno, Heno

 

Plu Eira Ydym Ni – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Plu eira ydym ni

 

Si Hei Lwli – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Si Hei Lwli

 

Y Fasged Siopa – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Y Fasged Siopa