Mae Helo Shwmae yn ôl ar Fehefin 4!

Mae Helo Shwmae yn ôl ar Fehefin 4 gyda pennod arbennig i ddathlu Eisteddfod T!

Hefyd, pob wythnos, mi fydd ‘na Her Yr Wythnos i CHI gwblhau – anfonwch eich cynnigion i cyw@s4c.cymru neu drwy ddefnyddio’r ffurflen gysylltu ar waelod y dudalen, ac efallai fyddwch chi ar Helo Shwmae!

Cofiwch ddod yn ôl pob wythnos i weld beth fydd yr her! Pob lwc!

 

 

 

Gwir neu Gwirion

I chwarae Gwir neu Gwirion efo Huw ac Elin, ac ymuno yn hwyl Helo Shwmae ar ddyddiau Gwener, beth am argraffu un arwydd Gwir ac un arwydd Gwirion i’r dosbarth ac fe gewch chi benderfynu os ydi’r ffeithiau yn wir neu yn wirion drwy chwifio’r arwydd cywir! Mwynhewch a phob lwc!

Ry’n ni eisiau gweld chi neu’ch dosbarth yn arwyddo cytgan Helo Shwmae!

Ebostiwch glipiau ohonoch chi neu’ch dosbarth yn arwyddo i cyw@s4c.cymru neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu yma a falle fyddwch chi ar Helo Shwmae!

;