Clwb Darllen Cyw

Ar ddydd Gwener cynta pob mis, mi fydd un o wylwyr Cyw yn adolygu llyfr ar gyfer Clwb Darllen Cyw.  Os hoffai eich plentyn adolygu llyfr Clwb Darllen Cyw, e bostiwch ni ar cyw@s4c.cymru!

Cystadleuthau wedi cau

Cystadleuaeth Jôcs Cyw

Llongyfarchiadau i’n enillwyr, dewch i weld y jôcs gorau!

Cystadleuaeth Hoff Lyfr Cyw

Llongyfarchiadau mawr iawn i’n holl enillwyr, a diolch i bawb wnaeth anfon lluniau gyda’u hoff lyfrau Cymraeg i’r gystadleuaeth!

Cystadleuaeth Hoff Gân

Llongyfarchiadau i’n enillwyr!

Cystadleuaeth Cacen

 Llongyfarchiadau mawr i enillwyr cystadleuaeth cacen Cyw!

Cystadleuaeth Deian a Loli

Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr!

Cystadleuaeth Hunlun Cyw!

Llongyfarchiadau i Finn, Non, Elain, Beca a Nel, enillwyr y gystadleuaeth hunlun!